IJsselkogge verwelkomd in Lelystad

Noordoostpolder - Het 15de- eeuwse koggeschip dat vorige week succesvol gelicht is uit de IJssel bij Kampen heeft vandaag haar intrek genomen in het tijdelijke conserveringsstation van Batavialand, locatie Nieuw Land.

  Na de indrukwekkende en succesvolle lichting, is de IJsselkogge donderdag over het water getransporteerd naar Lelystad. Donderdagavond is het wrak gearriveerd en vanmorgen is het met kanonschoten en onder toeziend oog van burgemeester Koelewijn van Kampen en burgemeester Horselenberg van Lelystad welkom geheten in Flevoland. Het frame met de IJsselkogge is op een mammoettrailer het conserveringsstation ingereden, waar zij de komende periode zal worden onderzocht.Allereerst wordt onderzocht of de staat van de IJsselkogge zodanig is dat deze – voorzichtig- kan worden gedroogd. Namens Stichting Batavialand zal de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen met Rijkswaterstaat hierover een besluit nemen. Dit onderzoek duurt tot juni 2016. Conservering duurt vervolgens zo’n drie jaar.   Maandag 22 februari wordt de gevel van het conserveringsstation teruggeplaatst, tot die tijd is de kogge nog zichtbaar voor publiek. Dit weekend wordt de IJsselkogge dan ook dag en nacht bewaakt en besproeid. Publiek Daarna, in ieder geval tot 1 april 2016, zal de IJsselkogge en het conserveringsstation niet toegankelijk zijn voor het publiek. Dit heeft te maken met de oplevering van het conserveringsstation. Ook vergt deinhuizing van de IJsselkogge en het technisch regelen van de luchtvochtigheid in het station de nodige tijd. Na 1 april zullen er beperkt, op vaste data en tijden exclusieve tours georganiseerd worden. Op termijn zal er een publiekssluis gerealiseerd worden, waardoor het conserveren van de IJsselkogge live te volgen is voor het grote publiek. Het onderzoek en de lichting van de IJsselkogge is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat door een multidisciplinair team van archeologen, duiktechnici en bergingsspecialisten, gebundeld in de Combinatie Isalacogghe. Het conserveringsonderzoek en de conservering zullen worden uitgevoerd door Stichting Batavialand, een samenwerking tussen Bataviawerf, Nieuw Land Erfgoedcentrum en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, afdeling Scheepsarcheologie.