PvdA/GroenLinks achter noodbevel burgemeester

Emmeloord - De fractie van PvdA/GroenLinks in de gemeenteraad van Noordoostpolderheeft begrip voor het noodbevel dat burgemeester Aucke van der Werff op 28 januari uitvaardigde in Luttelgeest.

Dat gebeurde  op de avond van het overleg met de omwonenden van het AZC Luttelgeest. De verantwoording van deze keuze komt op verzoek van de gemeenteraad 22 februari aan de orde in de vergadering. De fractie is  van mening dat de burgemeester op een zorgvuldige en in een vertrouwelijke sfeer het gesprek heeft willen aangaan met de direct omwonenden. De noodverordening moest er voor zorgen dat dit in alle rust kon gebeuren. Het rauwer worden van gedrag van bepaalde burgers die het ergens niet mee eens zijn en het soms selectieve gedrag  van de media rondom AZC-vraagstukken zijn voor lokale bestuurders zorgwekkend. Een noodverordening of een noodbevel lijken instrumenten te zijn van een burgemeester om er voor te zorgen dat overleg  in alle rust kan gebeuren. De burgemeester had volgens de fractie  in het AZC overleg,  geen andere keuze dan het noodbevel. Een ander instrument lijkt niet voorhanden. De fractie is wel vooralsnog van mening dat de Burgemeester handiger had kunnen omgaan met media als Omroep Flevoland. Wat was er op tegen geweest om via passend organiseren  vooraf de media op de hoogte te brengen van de mogelijke inzet van een noodverordening of noodbevel  en afspraken te maken over waar journalistiek te bedrijven.   Over de toepassing van noodbevoegdheden leven bij de fractie wel vragen. Zoals:  Is het noodbevel bedoeld voor situaties als deze? Wat zijn de gronden waarop de burgemeester van Noordoostpolder deze rechtmatig kan inzetten? Wat kan en mag de inhoud zijn van dit bevel  zijn?  Mag de door de burgemeester met gekozen maatregel de  grondwettelijk gegarandeerde rechten van onze inwoners  beperken? Is de vrijheid van nieuwsgaring en openbare meningsvorming met een dergelijke bevel in het geding? Het zijn vragen waarop  de fractie PvdA –GroenLinks graag antwoord wil en zij niet alleen. Het zijn ook vragen die om wettelijke toetsing vragen van deze keuze.