Sterkste daling WW-instroom in de bouw

Emmeloord - In Flevoland zijn eind januari 2016 iets meer dan 12.000 mensen ingeschreven bij het UWV. Opvallend is dat het aantal werklozen in de bouw flink daalt.

De forse procentuele afname van de WW-instroom in de sector bouwnijverheid illustreert de effecten van het economisch herstel in deze branche. De daling van het aantal lopende WW-uitkeringen met herkomst sector bouw is niet alleen in januari 2016 fors, maar ook ten opzichte van januari 2015. UWV verstrekt in januari 2016 aan inwoners van Flevoland 12.038 WW-uitkeringen. De meeste uitkeringen houden verband met een eerder dienstverband in de sectoren: financiële en zakelijke diensten (inclusief uitzendarbeid; 38 procent van alle WW-uitkeringen), gezondheidszorg, welzijn & cultuur (18 procent) en groot- en detailhandel (16 procent). Het aantal verstrekte WW-uitkeringen in Nederland bedraagt 464.745. In Flevoland is in januari 2016 het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking 5,6 procent. Landelijk is dit perecentage 5,2%. Minder nieuwe WW-uitkeringen De WW-instroom voor de provincie Flevoland bedraagt 1.282 nieuwe WW-uitkeringen voor de maand januari 2016. December 2015 waren dit nog 1.519 nieuwe WW-uitkeringen en januari 2015 1.728. De verandering van de WW-instroom, gecorrigeerd voor het aantal weken in januari, bedraagt +5 procent en ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar (-7 procent). Landelijk zijn de WW-instroom percentages respectievelijk +13 procent en -7 procent. In de provincie Flevoland zijn in januari 2016 de meeste nieuwe WW-uitkeringen afkomstig uit de sectoren: Overige financiële en zakelijke diensten (22%), uitzendbedrijven (16%), gezondheidszorg, welzijn & cultuur (16%). De grootste dalingen bij de nieuwe WW-instroom doen zich, ten opzichte van een jaar geleden, voor bij de sectoren: openbaar bestuur (-38%), onderwijs (-38%) en bouwnijverheid (-36%). Het merendeel van de mensen die onder de nieuwe WW-instroom vallen zijn afkomstig uit de leeftijdscategorie 27-50 jaar (56%).