Maakt ‘Tesla van de zee’ belofte waar?

Urk - Stichting Masterplan Duurzame Visserij heeft zaterdag de eerste resultaten gepresenteerd van  visserschip MDV-1.

Dit schip geldt als voorbeeld voor de toekomst van de Nederlandse visserij - de verwijzing naar ‘Tesla van de zee’ werd gemaakt. Gaat het lukken om te veranderen naar een duurzame visserij met een positief verdienmodel? Innovaties op het schip Alles aan het schip is nieuw: de vorm, de aandrijving, vangstverwerking en vangstmethode. Van tekening tot realisatie van het pilotschip heeft iets meer dan een jaar geduurd. En dat terwijl er tientallen bedrijven en organisaties vanuit heel Nederland bij betrokken zijn. Het schip vaart nu 8 maanden en de organisatie is positief. Bijvoorbeeld over de grote brandstofbesparing. Het schip wordt voortgestuwd door een dieselelektrische aandrijving. “Als we liggen te vissen is het net alsof je thuis op de bank zit”, vertelt de schipper. Dit lage geluidsniveau zorgt ervoor dat de bemanning beter uitgerust thuiskomt. Sommige dingen moeten nog verder verfijnd worden. MDV 1 vist bijvoorbeeld met een compleet nieuwe vangstmethode, de twinrigpuls. Daarbij zweeft het net boven de bodem en wordt de vis opgeschrikt door elektrische pulsjes. De bemanning zoekt verder naar de manier om de nieuwe scholstripmachine en sorteermachine optimaal in te kunnen zetten. Als ze uit staan worden deze direct gemist. Ze staan gewoon langer aan dek. De machines zorgen nu al voor betere werkomstandigheden en betere kwaliteit Noordzeevis. MDV 1 vangt voornamelijk tong en schol. De tongbestanden zijn op een veilig niveau en er zwemt meer schol in zee dan ooit eerder gemeten. Masterplan Duurzame Visserij zoekt de juiste verhouding tussen groei, milieu en samenleving. Het MDV schip is kleiner, lichter, gebouwd met duurzame materialen en met een zeer efficiënte energieopwekking. Daarmee is de impact op het milieu een stuk kleiner. Passend bij de klimaatdoelstellingen van de overheid laat een berekening van wetenschappelijk bureau IMARES zien dat bij een transitie naar 50 schepen een besparing van ca. 150 kiloton CO2 per jaar mogelijk is. MDV in de klas Ondertussen dient het MDV schip als inspiratie voor jonge vissers in de klas. Duurzaamheid, visserij-economie, ecologie, communicatievaardigheden, milieu enz. Leerlingen worden uitgedaagd over ecologische en economische duurzame toekomst na te denken. De eerste resultaten laten 80 procent brandstofbesparing zien ten opzichte van traditionele schepen in 2010. Het gemiddeld verbruik van het MDV schip is gemiddeld 6700 liter per visweek, en is daarmee een stuk lager. Verder liggen de kosten voor onderhoud en verwerking aan boord lager. De brandstof is een belangrijke kostenpost met een hoog prijsrisico. Daarom is het lage verbruik een zegen voor zowel de portemonnee én het milieu. De prijs van olie is nu weliswaar laag maar dat kan snel veranderen. Het vissersschip MDV-1 laat met de huidige lage gasolieprijzen en goede visprijzen een positief resultaat zien. Een terugverdientijd van 8 jaar is reëel. Maar juist bij een veel hogere gasolieprijs laat MDV 1 door het lage verbruik ook nog een positief resultaat zien.