VVD positief over havenplannen bij Urk

Urk - De VVD-fractie in Provinciale Staten is positief over de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF) bij Urk.

Ze stelt wel dat er een sluitende en realistische businesscase voor zowel de oude als de nieuwe haven bij Urk komt. Dat benadrukte de partij in  de Commissie Economie waar besproken werd om te starten met de voorbereiding van een provinciaal inpassingsplan (pip) voor het planologisch (ruimtelijk) mogelijk maken van de MSNF. De provincie heeft het pip op zich genomen op verzoek van de gemeenten Urk en NOP nadat bleek dat het consortium V.O.F. Flevoport (7 bedrijven) op eigen kracht geen sluitende businesscase kon presenteren en nadat zij niet bevoegd bleken te zijn de benodigde gronden te verwerven. De VVD vindt de ontwikkeling van MSNF belangrijk voor de economische ontwikkeling van Noordelijk Flevoland. Een nieuwe buitendijkse haven biedt aanzienlijk meer kadelengte en aansluitend buitendijks bedrijventerrein. Zo kan voorkomen worden dat vitale bedrijven zich wegens ruimtegebrek buiten de provincie  vestigen. Tegelijkertijd biedt het nieuwe groeikansen, zoals specialistische scheepsbouw en -onderhoud.. Het voorliggende voorstel vraagt volgens de VVD nog wel meer helderheid als het gaat om de verantwoordelijkheidsverdeling en hiermee de risicoverdeling tussen de provincie en de gemeente Urk. Voor de VVD is het volstrekt helder dat de provincie niet verantwoordelijk kan zijn voor de exploitatie van zowel de oude als nieuwe haven! De provincie mag wat de VVD betreft starten met de voorbereiding van het provinciaal inpassingsplan; echter vaststelling van het pip door provinciale staten is pas aan de orde nadat de gemeente Urk erin is geslaagd een sluitende businesscase voor de oude en nieuwe haven voor te leggen. ,,Zo voorkomen we het achteroverleunen van de gemeente Urk en een mogelijk financieel debacle voor de provincie", aldus de liberalen.