Compact, bestaand of lang centrum

Emmeloord - Bij de vierde openbare bijeenkomst over de vernieuwing van Emmeloord centrum, woensdag in de Beurszaal van ’t Voorhuys, waren minder mensen dan eerder in december bij de presentatie van scenario’s. De presentaties hadden nu wel meer inhoud, de plannen worden beeldend.

  Procesbegeleider Guido Wallagh leidde de presentatie van de verbeterde scenario’s in op een manier die wederom uitnodigt tot betrokkenheid. De schets van het verloop van het Open Planproces begon met het raadsbesluit van juni vorig jaar waarbij de gemeenteraad een ton aan budget beschikbaar stelde voor de organisatie van een Open Planproces. Er waren daarna twee bijeenkomsten waarbij de projectgroep meningen, ideeën en concrete plannen van inwoners, ondernemers en pandeigenaren ophaalde. Een derde bijeenkomst gaf een eerste aanzet tot scenariovorming en bood de gelegenheid te reageren op de keuzemogelijkheden. Die aanzet tot scenario’s was een vertaling van alle inbreng tot half december. Destijds werd toegezegd dat in een vierde bijeenkomst reacties op die eerste aanzetten verwerkt zouden zijn. De inleiding van de presentatie op 3 februari laat het Open Planproces zien zoals dat, gedocumenteerd en goed navolgbaar, ook is terug te vinden op hartvooremmeloord.nl. De presentator stelde dat de scenario’s van deze avond zijn verbeterd op basis van alle reacties die tot dan toe binnengekomen zijn. De vernieuwde drie varianten worden benoemd als Bestaand, Lang en Compact centrum. De verschillen tussen de scenario’s zijn te zien in de tekeningen. Ze zijn minder begrijpelijk samengevat in woorden. Dit hoeft geen probleem te zijn, want ook deze avond stond het gesprek met de bezoeker centraal en dat gesprek is doordacht georganiseerd. Bezoekers werden bij binnenkomst ingedeeld bij een van de latere acht gesprekstafels waarop de scenario’s als plattegrond lagen. Met daarbij voor elke bezoeker een kaart waarop voorkeur en verbeterpunten konden worden aangegeven. Na de plenaire presentatie boden diverse ruimten in ‘t Voorhuys de rust en tijd die nodig is voor informatie-uitwisseling. De avond eindigde weer in de Beurszaal met een weergave van de eerste inventarisatie van voorkeuren die bezoekers uitspreken. Leden van de projectgroep benoemden de score van een scenario aan hun tafel. Aan alle acht tafels kwam op die manier een voorkeursscenario boven. Aan vijf tafels leek een Compact centrum wat meer te worden genoemd dan Bestaand of Lang centrum. Ook waren er bezoekers die zich onthielden van stemming. Bijvoorbeeld omdat zij geen mening konden vormen zonder informatie over de financiële of markttechnische haalbaarheid. Of omdat er (nog) geen vertaling was van ingediende plannen waarbij het gebouw dat Sinke huisvest verdwijnt en er tegelijkertijd gebouwd wordt aan de Julianastraat. Dat is als plan geopperd door onder andere mede-initiatiefnemer Sinke zelf. Waarom blijft in alle voorstellen het Sinke-gebouw staan en gebeurt er in geen van de scenario’s iets op de voormalige CWI locatie? Kortom, hoe wordt inbreng van plannen en ideeën gewogen? Meer vragen die van meet af aan gesteld zijn, werden op 3 februari nog niet beantwoord. Het scenario Compact roept daarbij een nieuwe vraag op. Deze variant suggereert dat voor een winkelstructuur gekozen kan worden dat een rondje Lange Nering West - Korte Achterzijde meer prominent maakt. Kan gemeente sturen op branchering? Is er specifiek centrummanagement nodig om als gemeente überhaupt de regie over de inrichting van het centrum te houden? Hoe vindt de gemeente de balans tussen wat de markt wil en kan en wat inwoners verwachten van die markt en van gemeente? Onafhankelijk procesbegeleider Wallagh beloofde dat inwoners over de nog ontbrekende aspecten geïnformeerd worden vóór een laatste stemming over de scenario’s. Die stemronde start 23 februari via antwoordkaarten en website. Ook kunnen inwoners op 27 februari in het centrum op straat nog in gesprek. Zo wil de projectgroep tot het laatst toe klaarstaan om meningen, tips en keuzes te verzamelen. In maart bereidt het college van B&W de besluitvorming voor. In april buigt de gemeenteraad zich over een voorstel. Helga Wiedijk