Enquête Blokzijl Vitaal in Blokzijl

Blokzijl - Blokzijl Vitaal, een initiatief van de gemeente Steenwijkerland en Plaatselijk Belang Blokzijl, ondervraagt de inwoners van Blokzijl om te achterhalen waar de behoeften liggen.

Door deelname aan Blokzijl Vitaal wordt het (financieel) mogelijk om, samen met inwoners, gebruikers, instellingen en organisaties in Blokzijl een ‘vitaal’ sport- en cultuurprogramma te ontwikkelen en uit te voeren.Met als doel ‘het stadje’ Blokzijl nog leuker, leefbaarder, aantrekkelijker en vitaler te maken.   Om een programma uit te kunnen werken waar de bewoners straks echt iets aan hebben, wordt er eerst geïnventariseerd wat men nu zoal doet aan sport en cultuur. En ook waar men dat doet en tenslotte wat men nog meer zou willen doen. De enquête wordt vrijdag 12 februari huis aan huis verspreid en een week later weer opgehaald. Maandag 29 februari worden in De Ploats in Blokzijl om 20.00 uur de uitkomsten bekendgemaakt.