Uitbreiding Ens stap dichterbij

Ens -  De uitbreiding van Ens-oost lijkt een stap dichterbij nu het college heeft besloten voorbereidingen te treffen voor het bouwrijp maken van de kavels.

Een aantal jaren was de belangstelling voor de bouwkavels gering. Er zijn nu echter genoeg kandidaten voor kavels, waardoor het plan uit de kast kan. In 2010 stelde het college het bestemmingsplan Ens-oost al vast. Mede door de economische crisis was er de afgelopen jaren weinig beweging in de woningmarkt. We merken dat deze markt weer aantrekt. Ik ben blij voor Ens dat er zicht is op uitbreiding”, zegt wethouder Wiemer Haagsma. Nog niet bouwrijp Voordat de gemeente de grond daadwerkelijk bouwrijp kan maken, is er nog veel voorwerk nodig. Zoals het maken van een bestek en tekeningen en het aanbesteden van het grondwerk. Om er zeker van te zijn dat er voldoende kavels worden afgenomen, vraagt de gemeente alle optiehouders een koopovereenkomst te tekenen met ontbindende voorwaarden. Als alles volgens planning verloopt, kunnen de optiehouders vanaf 1 november starten met de bouw van hun nieuwe woning.