Ridderorde voor LTO-man Haanstra

Emmeloord - Jaap Haanstra (57) uit Luttelgeest is dinsdagavond benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Hij kreeg de bijbehorende versierselen in 't Voorhuys in Emmeloord opgespeld door burgemeester Aucke van der Werff tijdens zijn laatste sectoravond voor akkerbouwleden van de LTO. Haanstra is ruim dertig jaar actief geweest in de landbouworganisaties, en sinds 2007 landelijk voorzitter van de vakgroep LTO Akkerbouw (en lid van de federatieraad van LTO Nederland). Hij wordt geroemd om zijn tomeloze inzet, en gekenschetst als een gedreven bestuurder met visie en creativiteit. Op het gebied van akkerbouw heeft hij een zeer uitgebreide staat van dienst. Naast wettelijk ingekaderde autonome akkerbouwteeltvoorschriften, heeft hij veel betekend voor de programmering van het collectieve akkerbouwonderzoek. Bovendien bekleedt hij sinds 1997 diverse functies in de Productschap Akkerbouw, de voorloper van de Brancheorganisatie Akkerbouw die in 2014 is opgericht. Van 1988 tot 2000 was Haanstra bestuurslid van Waterschap Noordoostpolder en in de periode van 2000-2006 bestuurslid van het Waterschap Zuiderzeeland. Daarnaast is hij sinds 2006 bestuurslid van de Stichting Steunfonds LTO Noord en in 2015 is hij aangetreden als bestuurslid/vicevoorzitter van de Stichting Fonds Ontwikkeling Duurzame Land- en Tuinbouw en de Stichting Fonds Bevordering Duurzaamheid Agrisector. Jaap Haanstra heeft door zijn inzet en gedrevenheid veel betekend voor een vitale en gezonde akkerbouw in ons land. De economische importantie van de akkerbouwsector is groot en de bijdrage van Jaap Haanstra aan de beleidsmatige kaders waarbinnen akkerbouwbedrijven kunnen ondernemen is van grote betekenis.