Geen uitbreiding AZC Luttelgeest

Luttelgeest - Er komt geen uitbreiding van het asielzoekerscentrum in Luttelgeest.

Een plan van gemeente Noordoostpolder, COA en Level One om 450 vluchtelingen op te vangen op een locatie vlakbij het huidige AZC in Luttelgeest, is van de baan. Dit is een gezamenijk besluit van het college en eigenaar Level One. De beoogde locatie was Kuinderweg 23, een terrein dat aan de achterzijde grenst aan het huidige AZC. De bedoeling was om de komende tijd de bevolking te informeren. De eerste stap was een besloten bijeenkomst met de direct omwonenden, op donderdag 28 januari. Burgemeester Aucke van der Werff: ‘We wilden graag eerst met deze mensen om tafel, omdat zij letterlijk de buren zijn van het AZC en de nieuwe locatie. Dat gesprek verliep goed, er is open gereageerd op de plannen. Maar er is ons deze avond ook duidelijk geworden dat we blij mogen zijn met de steun voor het bestaande AZC, met 1400 mensen. We zijn daarom tot de conclusie gekomen dat wij af moeten zien van extra uitbreiding.’ De mensen die gisteravond aanwezig waren, ontvingen vanmiddag een brief waarin dit staat. Er ligt vanuit de VNG een bestuursovereenkomst en vanuit de gemeenteraad en motie met daarin de opdracht om tijdelijke huisvesting voor asielzoekers te realiseren. De gemeente beraadt zich nu op de manier hoe deze opdracht ingevuld kan worden.