Certificaat voor telers Stichting Veldleeuwerik

Emmeloord - De Veldleeuwerik systematiek is bekroond met een certificaat. Afgelopen week hebben alle gecertificeerde telers het Veldleeuwerik certificaat ontvangen.

Achter de schermen is al lang gewerkt aan het certificeren van de Veldleeuwerik systematiek. Afgelopen jaar zijn de certificeringsvoorwaarden ontwikkeld door Stichting Veldleeuwerik in een goede samenwerking met Control Union. Alle telers die voldaan hebben aan de systematiek kunnen nu het certificaat aan de muur hangen. Het certificaat is een prachtige bekroning van jaren lang gezamenlijk hard werken aan het verduurzamen van de landbouw. Telers hebben ook afgelopen jaar laten zien, dat zij op  hun bedrijf de vele, in het duurzaamheidsplan benoemde acties, ook daadwerkelijk uitvoeren. Daarnaast wordt er in de regiogroepen en kennisbijeenkomsten enorm veel  praktische kennis gedeeld. Dit geheelmag Stichting Veldleeuwerik nu bekronenmet een door een externe organisatie gecontroleerd certificaat en daar is de stichting erg trots op! “Als directeur van Veldleeuwerik ben ik trots op het bereiken van deze voor de stichting uiterst belangrijke mijlpaal” aldus Henk Heinhuis, directeur Stichting Veldleeuwerik In de partnerbijeenkomst van Stichting Veldleeuwerik op 21 januari werden de twee telers uit het bestuur (Ger Evenhuis & Gert Jan van Dongen) al verrast met het certificaat. Op 27 en 28 januari werd in twee regiogroepen (Friesland/ Groningen en Kruisland) uitgebreid geproost op dit heugelijke feit.