ONS wil geen extra asielzoekers in NOP

Emmeloord - De fractie van ONS Noordoostpolder wil niet meer asielzoekers in de Noordoostpolder opvangen dan de 1400 die er nu in Luttelgeest zijn. 

De fractie beraadt zich over een motie om de plannen voor een tweede AZC voor 450 asielzoekers niet alleen tijdelijk, maar definitief af te wijzen. De partij noemt het uitroepen van het noodbevel door burgemeester Aucke van der Werff vorige week een zeer kwalijke zaak. Een noodbevel kan in Nederland alleen door een burgemeester worden vastgesteld indien er bijvoorbeeld vrees bestaat voor ernstige wanordelijkheden. Dat was in Luttelgeest totaal niet aan de orde. Een noodbevel is een van de zwaarst in te zetten middelen en hierbij komt een groot aantal grondrechten zwaar in het geding. De ONS fractie is het dan ook niet eens met het gebruik van het noodbevel in deze situatie. Wat de ONS fractie ook bevreemdt is dat binnen 24 uur besloten is om de asielzoekers niet op de betreffende plek onder te brengen en op zoek te gaan naar een andere locatie. Ook het vertrouwelijk informeren heeft ons stof tot nadenken gegeven. Immers, een oplettende lezer (waaronder journalisten van Omroep Flevoland) had indirect uit de openbare besluitenlijst op kunnen maken wat de mogelijke locatie zou kunnen worden. Dat werd wél vrijgegeven, terwijl wij als raad geen inhoudelijk en openbaar debat mochten voeren over de locatie van de opvang. De ONS fractie zal tijdens de eerstkomende RTG, op 8 februari, vragen stellen over de opgemerkte punten.