Omroep Flevoland legt weren journalist voor aan bestuursrechter

Emmeloord - Omroep Flevoland legt het handelen van burgemeester Aucke van der Werff van Noordoostpolder voor aan de bestuursrechter.

De burgemeester kondigde donderdag een noodbevel af in een straal van 5 kilometer rond de beoogde locatie van een nieuwe opvang voor vluchtelingen. De politie stuurde journalisten op basis van dat noodbevel uit het gebied. Allard Berends, hoofdredacteur van Omroep Flevoland vindt dat hier sprake is van een grove inbreuk op de persvrijheid. ‘We worden gehinderd in het uitoefenen van ons vak, namelijk het volgen wat er in de samenleving gebeurt en daar verslag van doen. Het tweede is dat er een juridisch instrument wordt gebruikt wat volgens mij  helemaal niet kan, het uitvaardigen van een noodbevel terwijl we daarover niet van tevoren ingelicht worden. Dit kunnen we niet over onze kam laten gaan’. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een reactie op de maatregel  tegen de NOS gezegd dat de pers in rincipe vrij zijn werk moet kunnen doen.