Luttelgeest tegen komst meer asielzoekers

Luttelgeest - Dorpsbelang Luttelgeest en de omwonenden van het AZC in Luttelgeest hebben de gemeente laten weten tegen de uitbreiding van het AZC te zijn.

De omwonenden werden donderdagavond in de Orchideeënhoeve bijeengeroepen door de gemeente om hen te informeren over de plannen tot het plaatsen van nog eens 450 asielzoekers boven de 1400 die er al in Luttelgeest zijn. ,,In de gesprekken met de aanwezigen is naar voren gekomen, dat de grens bereikt is. Dan ontstaat een dorp met meer dan 1800 inwoners, groter dan Luttelgeest. Na de eerste uitbreiding van het asielzoekerscentrum is ons verteld dat het de max was. Nu wordt het maximum toch weer opgerekt. Dat zien we niet zitten”, zegt Richard Westveer, voorzitter van Dorpsbelang Luttelgeest. Naast de omwonenden, was het bestuur van Dorpbelangen uitgenodigd om in het bijzijn van vertegenwoordigers van de gemeente en het COA hun zegje te kunnen doen. ,,Het is bewust heel kleinschalig gehouden. Het AZC mag dan in het buitengebied liggen, er zijn veel omwonenden en die konden nu in alle vrijheid zeggen wat ze er van vinden”, vertelt Westveer. Dat de media die al snel lucht had van de bijeenkomst geweerd werd, vindt Westveer om die reden wel verklaarbaar. ,,Het is voor de omwonenden prettig om hun mening in een besloten kleine bijeenkomst te laten horen. De gemeente spreekt eerst met de mensen die het meteen aan gaat. Dat is netjes.” De omwonenden en dorpsbelang hebben hun punt gemaakt bij de gemeente. Een definitief besluit over de plaatsing van 450 asielzoekers in Luttelgeest komt pas als de gemeenteraad van Noordoostpolder er mee instemt. Noodbevel Meer commotie ontstond vanwege het feit dat de media op 5 kilometer afstand moest blijven.  Gemeente Noordoostpolder reageert hierop: ,,Het was Omroep Flevoland bekend dat ze niet naar binnen mochten in de Orchideënhoeve. Ze waren voor vrijdagochtend uitgenodigd voor een gesprek met de burgemeester. Omroep Flevoland verstrekte donderdag foutieve informatie over de bijeenkomst. Zij gaven aan dat het college al een besluit had genomen over de uitbreiding van het AZC. Dit is nadrukkelijk niet het geval.” “De politie heeft de journalisten gisteravond herhaaldelijk verzocht op afstand te gaan staan van de locatie. Doordat de Omroep het besloten karakter van de bijeenkomst niet wilde respecteren is uiteindelijk gekozen voor het instrument van een noodbevel om hen van het terrein te sturen”,  aldus burgemeester Aucke van der Werff. “Het noodbevel is in de ogen van de media wellicht een zwaar middel. Aan de ene kant betreur ik de inzet hiervan ook, het zou niet nodig moeten zijn. Aan de andere kant lag onze prioriteit bij het gesprek met de omwonenden. Wij vonden het belangrijk dat zij zich in alle rust en vrijheid konden uitspreken zonder de druk van de media daarbij. We hebben de afgelopen weken gezien wat voor effect dat kan hebben. De avond zelf is dan ook redelijk rustig verlopen. We hebben goed kunnen luisteren. Deze informatie betrekken we bij onze besluitvorming”, zegt Van der Werff.