Minder muskusratten gevangen in 2015

Emmeloord - In het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland zijn de muskusratvangsten in 2015 gedaald tot net onder de 2.500.

Landelijk is het aantal muskusratvangsten ook gedaald, namelijk tot onder de 90.000.   Muskusratten worden gevangen, omdat zij een risico vormen voor de veiligheid van waterkeringen. Het aantal gevangen muskusratten is landelijk ten opzichte van 2014 met ruim 6 procent gedaald tot 88.650. De trend is dat de ingezette daling zich voortzet. Er zijn wel regionale verschillen. In Flevoland heeft de lichte daling (van 2556 in 2014 naar 2470 in 2015) waarschijnlijk te maken met de verkleining van het vanggebied. In een deel van Lelystad worden namelijk vanwege het landelijke wetenschappelijk onderzoek geen muskusratten gevangen.