Intensieve veehouderij kan groeien in NOP

Emmeloord - De raad van gemeente Noordoostpolder heeft maandag ingestemd met een afwegingskader om bestaande intensieve veehouderijbedrijven in de gemeente de mogelijkheid te bieden op duurzame wijze hun bedrijfsvoering voort te zetten.

Wethouder Wiemer Haagsma: “Wanneer deze bedrijven voldoen aan de duurzame kwaliteitscriteria van de Maatlat Duurzame Veehouderij (via een MDV-certificaat) mogen zij afhankelijk van hun huidige omvang uitbreiden.” Bestaande bedrijven die in het huidige bestemmingsplan een aanduiding Ai hebben mogen uitbreiden tot een bedrijfsvloeroppervlak van maximaal 7000 m2. De bestaande neventakbedrijven (zonder Ai-aanduiding) die kleiner zijn dan 2500 mmogen volgens dit voorstel uitbreiden tot een bedrijfsvloeroppervlak van maximaal 4500 m2. Voor de bedrijfsuitbreidingen geldt de eis van MDV-certificering en natuurlijk gelden de normale eisen, zoals ruimtelijke inpassing, milieu en natuur. De uitbreidingsmogelijkheid voor bestaande intensieve veehouderijbedrijven kleiner dan 2500 m2 is vijf jaar mogelijk. Deze ondernemers hebben daarmee vijfjaar de tijd om door te groeien tot een volwaardig duurzaam intensief bedrijf.   Voorstel voor kortere procedure Eventuele bedrijfsuitbreidingen zijn mogelijk met een zogenaamde buitenplanse afwijking. Om de proceduretijd te versnellen, heeft de raad een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) af gegeven.   Noordoostpolder biedt in de toekomst geen ruimte voor nieuwe intensieve veehouderijen. Voor de huidige bedrijven die met hun uitbreiding in voldoende mate verduurzamen worden deze mogelijkheden gecreëerd. Voor bedrijven die niet verduurzamen verandert niets. Deze uitwerking past in de duurzaamheidsvisie van de gemeente, waarin staat dat de gemeente samen met inwoners, bedrijven en (overheids)instanties, binnen de mogelijkheden doen wat nodig is om te werken aan een duurzame Noordoostpolder. Inzage Het afwegingskader intensieve veehouderij is digitaal in te zien op onze website: http://www.noordoostpolder.nl/Noordoostpolder/Wonen_en_Ruimtelijke_ordening/ Ruimtelijke_plannen/Afwegingskader_intensieve_veehouderij. Een papieren versie ligt bij het loket Woonomgeving in het gemeentehuis