INGEZONDEN | Urker verzet beperking visserij

Urk - Het Ministerie van Economische zaken c.q. de rechterlijke macht:  eisen beide de volledige zeggenschap op over de beroepsvisserij op het IJsselmeer. De Urker vissersfamilie Kaptein - geslachtenlang reeds IJsselmeervissers - worden  in hun  broodwinning cq. exploitatie van hun wettige visserijbedrijf  bedreigd.door tegengestelde autoritaire machthebbers. Deze gerespecteerde vissers familie  hebben toch zeker het volste recht  om  met gewettigde middelen op het IJsselmeer  hun  ‘brood uit het water’ te verdienen…

Behalve de Noordzeevisserij, welke als gevolg van de recent uitgevonden aanlandingsplicht, door de machtige milieulobby. Dit betekent dat alle gevangen vis, hoe klein in soort of maat ook (dus niet consumptieve vis), eveneens moet worden opgeslagen, gekoeld en aangevoerd worden aan de vismijn. Een onpraktische, onwijze,  en onuitvoerbare maatregel  in de praktijk. Terwijl de normale  visserij op consumptieve vis al heel intensief is met beperkte rust cq slaapperioden, zou daarmede alleen nog maar meer onnodige  lichamelijke inspanning en minder rust het gevolg zijn. Feitelijk te  zot voor woorden om serieus op in te gaan. Deze maatregel is blijkbaar uitgedacht door het machtige milieusyndicaat, dat heel onopvallend en schijnbaar onschuldig, steeds meer beslag gaat leggen op onze samenleving. Wie bijvoorbeeld een bezoek aan Urk brengt, wordt  vooral getroffen door een woud aan gigantische windmolens, welke het uitzicht op onze historische plaats vrijwel volledig in de schaduw stelt . De nieuwe godin: het milieu, heerst ook over onze samenleving, daar moet alles en iedereen voor wijken en aan  worden opgeofferd. En we zijn er nog lang niet! Alleen wanneer je een grote politiek cq milieumacht vertegenwoordigt, maak je kans om met succes gehoord te worden . Onze huidige wetgeving  is  daarmee  eveneens geïndoctrineerd inclusief de religieus zedelijke wetgeving. De grote goddelijk wetgever  welke alleen recht  op ons leven  heeft, om gehoord en gehoorzaamd te worden,  wordt echter steeds meer in  de wetgeving en samenleving genegeerd. Wie  is God  eigenlijk?  Ik, /wij,  maken toch zelf  wel uit wat goed en kwaad is !!! Fr W Kramer, Urk (Ingezonden stukken zijn buiten de verantwoordelijkheid van de redactie)