Motie onderzoek gemeentelijke zonneweide

Emmeloord - De fracties van PvdA/GroenLinks, SP en D66 in Noordoostpolder doen maandag 25 januari in een motie aan de gemeenteraad een verzoek aan het college om een haalbaarheidsonderzoek naar een gemeentelijke zonneweide te doen.

  Op gemeentelijke sporthallen, gymzalen, het gemeentehuis en gemeentewerf komen zonnepanelen die 12 procent van de gemeentelijke energiebehoefte opwekken. De fracties vinden dat in 2020 100 procent van de energiebehoefte van de gemeente opgewekt moet worden uit zonne-energie. Dat zou moeten gebeuren met een gemeentelijk zonneveld. Een studie naar de haalbaarheid daarvan is in eerste instantie de insteek van de motie.