Team Doen vertelt in Onderwijscafé SCPO

Emmeloord - Twee medewerksters van team Doen kwamen woensdagavond in het Onderwijscafé SCPO in The Bottom in Emmeloord uitleggen wat het team doet nu de jeugdzorg onder de gemeenten valt.

Team Doen komt in beeld als er zorgen zijn over leerlingen en hun thuissituatie. Het team werk generalistisch, dus er wordt vanuit verschillende perspectieven naar de thuissituatie gekeken: vanuit werk of uitkering; schuldsanering; aanpassing van de woning; medische problemen en zo meer. Anneke Keijzer schetste dat team Doen zelf niet de gezinnen ondersteunt, maar voor beschikkingen zorgt zodat hulpverleners de noodzakelijke hulpverlening kunnen verzorgen. Ook vertelde ze dat bij ernstige problemen door team Doen andere hulpinstanties kunnen worden ingeschakeld als ‘Veilig Thuis’ voorheen het meldpunt kindermishandeling. De aanwezige leerkrachten hadden veel vragen voor Anneke en haar collega José Volkerink. Hieruit bleek dat leerkrachten veel met zorgelijke thuis situaties van hun leerlingen te maken hebben. Hulpverlening is echter een heel ander domein dan onderwijs met eigen expertise en wettelijke regels. Zo is zorg door team Doen geïnitieerd altijd op basis van vrijwilligheid. Dus hangt het succes van de ingezette zorg ook af van de medewerking van betrokken ouder(s) en hun omgeving. Ook wordt altijd gekeken naar mogelijkheden van begeleiding vanuit de eigen familie en vriendenkring, omdat acceptatie en medewerking dan vaak geen probleem is. Voor leerkrachten, intern begeleiders en directeuren is het van belang via de bekende kanalen de zorg te melden en zich daarna weer te richten op het onderwijs aan de kinderen. Door de samenwerking tussen scholen en team Doen kan veel worden bereikt.   Jan E. Post