Lichte stijging aantal WW-uitkeringen Flevoland

Emmeloord - In de maand december 2015 is het aantal WW-uitkeringen in Flevoland gestegen met 3,2 procent. Voor heel Nederland bedroeg de stijging in de afgelopen maand 4,3 procent.

Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in de provinvcie Flevoland gedaald met 1,7 procent, terwijl in heel Nederland het aantal juist is gestegen met 1,1 procent. Flevoland heeft het in 2015 beter gedaan dan de ontwikkelingen van de WW- uitkeringen voor geheel Nederland. Eind december 2015 waren er 11.802 lopende WW-uitekeringen in Flevoland. Dit is een toename met 364 uitkeringen in vergelijking met de maand november 2015. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen gedaald met 201. Het totaal aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking ligt met 5,5 procent boven het landelijk gemiddelde van 5 procent. Vrijwel ieder jaar stijgt het aantal WW-uitkeringen in december door het aflopen van tijdelijke contracten aan het eind van het jaar en door seizoenseffecten. Door de winterperiode is er in sommige sectoren (bijvoorbeeld agrarische sector en bouwnijverheid) minder bedrijvigheid. Daarnaast heeft de WWZ een structureel verhogend effect op het aantal WW-uitkeringen. Zie de disclaimer. De daling van het aantal lopende WW-uitkeringen is het gevolg van stijgingen en dalingen per sector. Het aantal dalingen kwam vooral voor in de sectoren zorg&welzijn, vervoer&opslag en onderwijs. De grootste stijgers zijn de sectoren uitzendbedrijven, industrie, delfstoffen en nut en bouwnijverheid.