Wijkgesprekken over inrichting centrumschil Emmeloord

Emmeloord - Mercatus en gemeente Noordoostpolder hebben donderdag 28 januari een wijkgesprek met bewoners van Centrum-West over de toekomstige mogelijkheden en inrichting van het gebied rondom het centrum.

De instanties willen met de bewoners kijken naar de toekomstmogelijkheden voor het gebied. Na meer dan 60 jaar is er veel veranderd op het gebied van wonen, woonomgeving, techniek en gezinssamenstelling. Veel woningen in de Noordoostpolder zijn gebouwd in de periode van de pioniers. Destijds werden er relatief kleine woningen gebouwd die qua comfort en energiezuinigheid niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Op veel plaatsen is behoefte aan een opknapbeurt. Ook de woonomgeving en andere gebouwen met bijvoorbeeld een bedrijfs- of andere maatschappelijke bestemming worden meegenomen.   Er wordt bovendien gekeken naar de woningen, of die nog aansluiten bij de wensen van starters, gezinnen en senioren. Gekeken kan worden naar woningen die levensloopgeschikt zijn, energiezuinig (of zelfs energieneutraal) of voor meerdere doelgroepen geschikt zijn. Mercatus en de gemeente hebben een gedeelde verantwoordelijkheid wat wonen betreft. Beide partijen vinden het belangrijk om voldoende woningen te hebben die voor deze generatie en de volgende generatie geschikt zijn. Deze woningen moeten weer 50 of 60 jaar mee kunnen.   De wijk Centrum-West (zie afbeelding) wordt omzoomd door de Meldestraat, Peppellaan, Boslaan, Koningin Julianastraat, Onder de Toren, Korte Dreef en Espelervaart. In het wijkgesprek gaan Mercatus en gemeente in overleg met bewoners, om te luisteren waar kwaliteiten, kansen en verbeterpunten liggen. In totaal vinden er 7 wijkgesprekken plaats. Per wijkgesprek is een evenredige verdeling gemaakt van huurders, kopers en gebruikers. Voor het eerste gesprek worden zo’n honderd mensen uitgenodigd. Na de wijkgesprekken wordt het huurdersparticipatietraject opgestart. Ook komt er een klankbordgroep, bestaande uit buurtbewoners en andere gebruikers van de wijk, om te komen tot concrete plannen. In de komende jaren volgen de andere wijken in de Centrumschil.   De voortgang van het project is te volgen op de website: www.centrumschilemmeloord.nl. De website is vanaf 28 januari in de lucht.