STOPPELS | Korting!

Emmeloord - 23 december 2015. De boodschap werd pijnlijk duidelijk, ofschoon we het eigenlijk al wisten. De winkelstraat krijgt een deuk die er niet meer uit gaat. V&D, Macinthos en DA vallen op één dag om. Scapino volgt even later. Zeeman reorganiseert heftig. Het raakt alle sectoren. Geen ver van ons bed show. In Emmeloord sluiten de visboer, Scooter en Jamin. Het proces is al jaren aan de gang en in de retail verandert alles ingrijpend. Maar verandert de retail zelf wel? Er zijn nog steeds veel winkels die al tientallen jaren hetzelfde doen. 9.00 uur deur open, tegen 10.00 uur de eerste klanten, 18.00 uur sluiten, dagomzet tellen en naar huis. Internet? “O ja, daar moeten we toch eens aan denken. Want dat wordt wel belangrijk.......” De enkeling die wel “het web op is gegaan” en daar enorm veel tijd, energie en geld in heeft gestoken ziet het tij naar zich toe komen. De anderen gebruiken in hoofdzaak het ‘kortingswapen” als belangrijkste marketinginstrument. Je kunt het elke dag lezen. Als de middenstand zichzelf niet heruitvindt zien we het centrum leeglopen ten faveure van grote winkelcentra, outletcenters e.d. aan de randen van de dorpen en steden. Ik woonde in de 70-er jaren in de VS, in Texas. Toen al, liep in het stadje waar wij woonden, 35000 inwoners, platteland, tussen Dalles en Houston, het centrum leeg. Grote department stores zoals Sears Roebuck, Woolworth, K-mart, Wallmart aten de retail op. Dat houden we hier niet tegen, echt niet, al denken sommigen nog van wel. Wat is er nodig? Nieuw elan! Het zou goed zijn als de middenstand, de BAN en de gemeente gezamenlijk een plan zouden ontwerpen om het centrum levendig te houden. Nieuwe filosofie, surprise marketing, misschien binnendoor van de ene winkel naar de andere (shopping center concept). Lijkt mij een mooie uitdaging voor alle partijen. En het is in ieders belang, het is onze leefomgeving. Of zal de politiek, net als toen bij de ziekenhuizen weer zeggen “daar gaan wij niet over”. Dat kan, maar dan gaat het zoals het gaat..... En dat weten we.

De burgemeester benadrukte in zijn nieuwjaarstoespraak de zegeningen van de polder. “Niet achterom kijken, word je somber van”. Ik dacht altijd dat je van de geschiedenis kon leren. Ook al is die pijnlijk..... Enig punt van kritiek was de pers. Te weining kritisch op de politiek. Nu zit daar wel wat in, maar als dat het enige probleem zou zijn, dan mochten we ons in de handen knijpen. Het zou mooi zijn als de burgemeester in zijn toespraak, naast alle zegeningen, en die zijn er, ook de pijnpunten zou hebben benoemd. Daarmee de politiek én burgers en bedrijven uitdagen, prikkelen om mee te denken en te doen om in Emmeloord en de polder een nieuw elan te creëren. Dat is niet simpel, maar het moet wél. In de retail is intelligentie nodig net als overal. Vroeger, op de boerderij, was het “oh, Jan ken niet zo goed lere, die zal wel boer worde”. Nu is het “Jan kan goed leren, die zal wel boer worden”. Zo zal het ook in de retail zijn. Mooie uitdaging. Korting is niet het antwoord. Peter N. Blauw