Open dag op het Zuyderzee College

Emmeloord - Het Zuyderzee College houdt woensdag 20 januari Open Dag op de locatie in Lemmer en donderdag 21 januari in Emmeloord.

Het Zuyderzee College is een openbare school voor voortgezet onderwijs met vestigingen in Emmeloord en Lemmer. De school biedt onderwijs aan van vmbo tot en met gymnasium. In Lemmer kunnen de leerlingen het volledige vmbo bb-, kb-, en mavo-programma volgen. Ook biedt de school we de eerste drie leerjaren van havo, atheneum en gymnasium aan. Daarna zullen de leerlingen hun onderwijstraject op het Zuyderzee College (Senior College HV) in Emmeloord vervolgen.   In Emmeloord wordt mavo-, havo-, atheneum- en gymnasiumonderwijs aangeboden. In schooljaar 2016-2017 wordt er met een mavo/havo-klas gestart. Deze klas is gericht op die leerlingen die nu misschien nog niet een havo-advies hebben, maar wel de ambitie hebben om in 5 of 6 jaar een havodiploma te halen.   Ook nieuw voor het Zuyderzee College is dat het gymnasiumprogramma met ingang van schooljaar 2016-2017 start in klas 1. Leerlingen die in Emmeloord naar vmbo-bb en vmbo-kb willen, kunnen naar het Vakcollege. Dit is een samenwerking tussen het  Zuyderzee College en het Emelwerda College. TOP-school   Op het Zuyderzee College is aandacht voor Talent, Ontwikkeling en Passie, kortom: een TOP-school!  Voor een brede ontwikkeling is het belangrijk dat een leerling zich thuis voelt.  Door de kleinschaligheid, een persoonlijke en directe begeleiding door vakdocenten en mentor én door frequente contacten en communicatie met leerlingen en ouders wordt dit gerealiseerd.   De leerlingen op het Zuyderzee College worden begeleid in het ontwikkelen van Vaardigheden, Attitude en Kennis. Door middel van blended learning leren de leerlingen met diverse werkwijzen en bronnen om te gaan. Zo wordt er met iPads, MacBooks en boeken gewerkt.   Daarnaast hebben we oog voor andere talenten van de leerling. Bijvoorbeeld op het gebied van sport, taal, kunst en cultuur. Naast het diploma neemt de leerling dus nog veel meer mee als hij of zij de school verlaat.