Twintig taalvrijwilligers voor Huis voor Taal

Emmeloord - Het Huis voor Taal telt inmiddels twintig taalvrijwilligers die bij Carrefour een training gevolgd hebben.

Volgende week woensdagochtend deelt wethouder Wiemer Haagsma in de bibliotheek in Emmeloord de certificaten aan de geslaagden uit. Hij leest bovendien om half elf voor aan de leestafel aan de deelnemers van Het Huis voor Taal. Om de laaggeletterdheid te verminderen is het Huis voor Taal al enige tijd in Emmeloord actief in de Noordoostpolder. De nieuwe taalvrijwilligers helpen mensen die moeite hebben met lezen, spreken en schrijven op een prettige manier bij deze vaardigheden. In de bibliotheek is hiervoor een collectie met leer- en leesboeken ingericht en op de publiekscomputers zijn verschillende programma’s om Nederlands te oefenen. Huis voor Taal biedt mogelijkheden voor leren, ontmoeten en meedoen in de maatschappij. Iedereen die een vraag heeft, mee wil doen of wil helpen met het Huis voor Taal is van harte welkom. In Huis voor Taal Noordoostpolder werken Stichting Carrefour, ROC Friese Poort, Stichting Lezen & Schrijven en FlevoMeer Bibliotheek met elkaar samen. Een op de negen Nederlanders heeft moeite met lezen en schrijven en zo’n 25.000 personen zijn ongeletterd. Dit brengt vele problemen met zich mee bijvoorbeeld op het sociale vlak, in de opvoeding van de kinderen en op het werk.