Week van gebed 2016 in Emmeloord

Emmeloord - 'Het woord is aan jou' is dit jaar het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen.

Deze gebedsweek wordt in 2016 van 17 tot en met 24 januari over de hele wereld gehouden. In Emmeloord wordt de week van gebed georganiseerd door de Raad van Kerken Emmeloord en verschillende andere kerken. Elke avond wordt een bijeenkomst gehouden in een ander kerkgebouw én bijna elke avond zullen twee kerken/gemeenten de avond verzorgen. De samenkomsten beginnen telkens om 19.00 uur en duren een half uur tot drie kwartier. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden blijken zij meer onderlinge verwantschap te ervaren. Tegelijk kun je je verantwoordelijkheid voor anderen tonen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief. Agenda Emmeloord  
ma. 18 jan.‘16 PKN de Erven/West in de Ontmoeting, Europalaan
di. 19 jan. ‘16 De Unie Baptisten en de Vrije Baptisten in de Regenboog, Nagelerstraat
wo. 20 jan. ‘16 Rooms-Katholieke parochie, in de Dagkapel , past. Koopmanplein
do. 21 jan. ‘16 Doopsgezinde Gemeente en PKN de Brug, in de DGkerk aan de Smeden
vr. 22 jan.‘16 CGK en NGK in de Hoeksteen, Nagelerstraat
za. 23 jan. ‘16 Leger des Heils en Nieuw Apostolische kerk in gebouw LdH aan de Noordzijde.
  www.raadvankerkenemmeloord.nl