Regieraad Techniek Flevoland in startblokken

Emmeloord -  Gedeputeerde Jan-Nico Appelman geeft donderdag 21 januari bij Orfa Visser in Dronten het startschot voor de Regieraad Techniek Flevoland.

De Regieraad gaat initiatieven met elkaar verbinden die zich richten op voldoende aanbod aan technisch geschoold personeel in de provincie. Werkgevers- en werknemersorganisaties in de technische branches hebben samen met de provincie Flevoland het initiatief genomen voor de Regieraad. De techniek blijft de komende jaren een sector waar grote behoefte is aan goed geschoold personeel. Als de technische sector in Flevoland ook in 2025 wil kunnen beschikken over voldoende geschoold personeel, dan moet er nog het nodige gebeuren. Dat kan door bestaande activiteiten meer met elkaar te verbinden, en te zorgen dat ‘witte vlekken’ worden ingevuld. De Regieraad Techniek Flevoland (RTF) is een initiatief van de werkgevers- en werknemersorganisaties in de technische sector, en de aan hen gelieerde opleidings- en ontwikkelingsfondsen. Ook het onderwijsis vertegenwoordigd in de Regieraad Techniek Flevoland: zowel voortgezet onderwijs als MBO en HBO. Onafhankelijk voorzitter wordt Hetty Klavers, dijkgraaf bij het Waterschap Zuiderzeeland.