Samenwerking Stichting Esveld met Zonnebloemschool

Emmeloord - Stichting Esveld start met kort beroepsonderwijs in samenwerking met De Zonnebloemschool.

Stichting Esveld is een gecertificeerde organisatie (CRKBO) die kort beroepsonderwijs mag bieden aan mensen ouder dan 20 jaar. Deze stichting werkt nauw samen met De Zonnebloemschool, een school voor Speciaal onderwijs te Emmeloord. Het personeel van Stichting Esveld is opgeleid om onderwijs te bieden aan mensen die in het reguliere beroepsonderwijs niet mee kunnen komen. Er worden cursussen gegeven die op maat worden aangeboden en er zijn specifieke certificaten te behalen. De cursussen zijn op het gebied van Werken in de keuken, zorg, kinderopvang, hout en techniek, VCA, groen, dierverzorging, bosmaaien en motorkettingzagen 1 (lichte velling). Daarnaast worden er trainingen aangeboden die zich richten op het vergroten van de zelfstandigheid van deze doelgroep in de maatschappij. Hierbij gaat het om zelfstandig koken, huishouden, reizen met het openbaar vervoer, zelf plannen, het omgaan met een beperking, vergroten van de weerbaarheid of het omgaan met het mogelijke problemen op de werkplek (jobcoaching). Dit hele aanbod kan zowel overdag als in de avond, individueel of in groepen gevolgd worden. www.zonnebloemschool.nl/expertise