Waakhond

Emmeloord - Burgemeester Aucke van der Werff mist de blaffende waakhond in de Noordoostpolder, speechte hij maandag op de Nieuwjaarsreceptie. De gemeentepolitiek wordt steeds minder gecontroleerd door een onafhankelijke actieve pers, constateert hij. Daarmee verlies je een onafhankelijke, kritische blik op het politieke bedrijf en die is volgens de burgemeester hard nodig in de polder. Zegt dat iets over het politieke bedrijf? En als er al sprake is van nieuwsgaring sprak hij verder dan is die vaak eenzijdig, gekleurd, te laat en zonder hoor en wederhoor. Allemaal jammer, want juist nu is er behoefte aan duiding, uitleg en een kritische blik op al die verschillende gebeurtenissen op lokaal niveau, citeer ik de eerste burger nog even. Vertelt Van der Werff hier nieuws? Nee. De krantenwereld staat onder druk door dalende oplages met als gevolg krimpende redacties. Die ontwikkeling gaat ook aan De Noordoostpolder niet voorbij. Het is algemeen bekend dat mensen niet meer willen betalen voor nieuws en uitgevers worstelen met verdienmodellen. Dat Van der Werff dan voor de microfoon van Omroep Flevoland zegt dat de ‘de kranten te veel bezig zijn met advertenties’ klinkt dat als een verwijt aan de bakker die geld vraagt voor zijn brood. Het zijn de adverteerders die het mogelijk maken dat er wekelijks nog een krant komt en er dagelijks nieuws op de website staat. De gemeenten, tot voor kort de grootste afnemers van pagina’s in de weekbladen, weten ook dat het goedkoper kan op de eigen website. Kwaliteit heeft een prijs, en het is wel erg gemakkelijk om te zeggen dat, als er nieuwsgaring is deze eenzijdig, gekleurd, te laat en zonder hoor en wederhoor is. De redactie van de Noordoostpolder maakt een krant op basis van lezersonderzoeken en volgens journalistieke spelregels. Toen politici op het AZC in Luttelgeest oliebollen uitdeelden en wij geweerd werden door het COA, gingen we naar huis. Er mochten geen foto’s gemaakt worden. Burgemeester Aucke van der Werff stuurde via Twitter een foto van de actie de wereld in. Wij hadden niks in de krant.

Cees Walinga