Niet overal gladheidbestrijding in NOP

Emmeloord - De gemeente Noordoostpolder voert de gladheidbestrijding niet uit op alle wegen in de polder. Nu zich een ijsdeken over de polder uitstrekt, wordt het beleid zichtbaar dat in 2010 ingevoerd werd.

Een inwoner van Luttelgeest attendeerde de gemeente op de ijzel op de Blankenhammerweg, maar kreeg tot haar verbazing te horen dat er geheel volgens beleid niet gestrooid wordt. Het uitblijven van strooiwagens op deze route past inderdaad in het afgesproken beleid, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Waar de Blankenhammerweg de dijk opgaat en overgaat in Uiterdijkenweg wordt wel gestrooid, omdat die weg onder de gemeente Steenwijkerland valt. Het beleid van de gemeente Noordoostpolder is gericht op minder strooien in het buitengebied, maar meer in de kernen. De belangrijkste ontsluitingswegen in het buitengebied worden wel gestrooid of schoon geveegd, maar verder vooral de wegen die woonwijken ontsluiten en de belangrijke verharde fietspaden. Ook de bereikbaarheid van centrumvoorzieningen blijft gewaarborgd. Geen sluiproutes en voetpaden De gemeentelijke strooiroutes zijn afgestemd op de routes voor gladheidbestrijding van Rijkswaterstaat (rijkswegen) en die van de provincie (provinciale wegen). De zogenoemde sluiproutes, zoals de Zwartemeerweg, Pilotenweg, Karel Doormanweg en Ettenlandseweg worden niet schoon gehouden, omdat er prima alternatieve (provinciale) verbindingswegen zijn die wel altijd worden gestrooid. Ook is het niet mogelijk om naast alle belangrijke wegen en fietspaden de voetpaden en trottoirs te strooien. De gemeente doet een beroep op de inwoners om de tegelpaden bij de woning zelf sneeuw en ijsvrij te houden. Bij het strooien van de wegen is er een goede afstemming met de provincie en Rijkswaterstaat om zodoende de kans te verkleinen dat weggebruikers op doorgaande routes van een gestrooide op een gladde weg komen. Het is lang niet altijd zichtbaar of ergens wel of niet is gestrooid! Bij acute gladheid zoals sneeuwval en ijzel worden prioriteiten gesteld. Dan worden eerst de B-wegen (Urkerweg, Nagelerweg, Marknesserweg, Amsterdamweg en Espelerlaan) gestrooid alvorens de andere wegen aan de beurt komen.