Waterschapvertelling Jan Muis bij PCOB

Emmeloord - Jan Muis, vrijwilliger bij Waterschap Zuiderzeeland, spreekt dinsdagmiddag 19 januari om 14.00 uur bij de PCOB in MFC Nieuw Jeruzalemkerk in Emmeloord.  

Dit waterschap zorgt ervoor dat we ‘ droge voeten’ houden. Maar dat niet alleen, want ook veiligheid, milieu, waterzuivering en waterbeheersing komen aan de orde. Jan Muis verzorgt ook veel lessen in de groepen 7 van de basisscholen en leidt ook excursies op verschillende waterzuiveringsinstallaties en gemalen in de provincie. Jan Muis vertelt boeiend en legt uit wat het Waterschap Zuiderzeeland zoal doet om de kwaliteit van het water op peil te houden.