Aantal autobranden in Flevoland niet gestegen

Regio - In alle provincies was in 2018 een stijging te zien van het aantal autobranden, met uitzondering van Flevoland. Dit blijkt uit data van de website Alarmeringen.nl.

Het aantal alarmeringen voor autobranden nam afgelopen jaar met bijna een kwart toe tot ruim 5500. In sommige plaatsen kan worden gesproken van een explosieve groei.

De teller voor 2018 kwam uit op 5574 voertuigbranden waarvoor via het landelijke P2000-netwerk een alarmering is verzonden. Dit is ruim 23 procent meer dan de 4524 meldingen die in 2017 werden verzonden. Branden als gevolg van ongevallen, autobranden op snelwegen, loze meldingen en herhaalde oproepen zijn in deze dataset zo veel mogelijk buiten beschouwing gelaten.

In Noordoostpolder steeg het aantal autobranden. In 2018 waren het er 19, tegenover 9 in 2017. Op Urk waren het vorig jaar 5 (7 in 2017). In Lelystad waren het in 2018 32 (21 in 2017). In Dronten waren het in 2018 11 (12 in 2017). In Zeewolde waren het in 2018 9 (13 in 2017), en in Almere waren het vorig jaar 40 (55 in 2017).

In Amsterdam waren afgelopen jaar de meeste autobranden, namelijk 299. Op Alarmeringen.nl is per plaats te bekijken of er een toename was in vergelijking met 2017.