Flevoland legt 2 miljoen opzij voor MITC Marknesse

MARKNESSE - Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor € 2 miljoen in de reserve Strategische Projecten als oormerk op te nemen als bijdrage in de ontwikkeling van het economisch cluster van het Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (MITC) in Marknesse, op en nabij het NLR.

De RDW (Dienst Wegverkeer) wil haar testbaan in Lelystad verplaatsen naar Marknesse. Rond deze testbaan wil de RDW een Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum ontwikkelen in samenwerking met andere partijen.

Testbaan

De provinciale bijdrage is gericht op het economisch cluster rondom het ontwikkelen en testen van innovaties op het gebied van Mobiliteit en Infrastructuur. Daarnaast is er in samenwerking met de gemeente Noordoostpolder een aanvraag voor een Regio Deal MITC ingediend bij het Rijk. Nu de gesprekken over de Regio Deal binnenkort starten, is het noodzakelijk om deze middelen te reserveren, stelt Gedeputeerde Staten.

Naast het MITC in Marknesse is deze aanvraag ook bedoeld voor de ontwikkeling van de maritieme sector op Urk. In totaal gaat het om een investering van ruim 180 miljoen euro.

Door de unieke combinatie van high tech testfaciliteiten en de goede reputatie van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR), dat al in Marknesse gevestigd is, en de RDW als onafhankelijke, betrouwbare instituties, kan in Marknesse invulling worden gegeven aan de behoefte om voertuigen te testen voor Europese typegoedkeuring.

Nederland testland

Het MITC past in het streven van het Rijk om Nederland Testland waar te kunnen maken en sluit aan bij de ambitie van de regio om voor smart mobility proeftuin van Nederland te zijn. Het MITC zoekt met behulp van slimme ICT-toepassingen oplossingen voor vraagstukken rond bereikbaarheid, mobiliteit , cybersecurity en de ontwikkeling van schone en duurzame voertuigen, en test deze op locatie.