Lagere belasting voor verenigingen en goede doelen’

EMMELOORD - De fractie van ChristenUnie-SGP ín de raad van Noordoostpolder wil een belastingverlaging voor verenigingen en goede doelen.

Deze instellingen betalen nu een hoger tarief dan woningeigenaren. Door een wetswijziging die 18 december in de Eerste Kamer is aangenomen kan nu een lager tarief worden geheven. De koepelorganisatie van gemeenten, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, is ook aan de slag met de mogelijkheden van deze wetswijziging.

Maatschappelijk belang

De instellingen waar het om gaat moeten wel een maatschappelijk belang hebben. ‘We denken aan dorpshuizen, verenigingen, sportaccommodaties en andere goede doelen en sociaal belang behartigende instellingen’, aldus De Boer.

Keuze voor de zomer

Het onderzoek van Noordoostpolder moet in beeld brengen wat de financiële voordelen zijn voor de organisaties en de financiële nadelen voor de gemeente. De ChristenUnie-SGP stelt vragen aan het college van B&W en wil dat de gemeenteraad nog voor de zomer een keuze maakt bij de Perspectiefnota, zodat vanaf het belastingjaar 2020 de verlaging doorgevoerd zou kunnen worden.