Onderhandelingen met Antonius over zorg NOP en Urk in eindfase

EMMELOORD - De gesprekken met Stichting Antonius Zorggroep over de continuïteit van zorg in de Noordoostpolder en op Urk zijn in een vergevorderd stadium.

Dit staat los van de doorstart van de zorgactiviteiten in Lelystad en Dronten door Ziekenhuis St Jansdal. Zoals bekend is, onderzoeken de curatoren samen met Stichting Antonius Zorggroep te Sneek de mogelijkheden van een voortzetting van de zorg in de Noordoostpolder en op Urk. De afgelopen twee weken is veel werk verzet en de gesprekken verlopen in een positieve sfeer. Partijen voeren nu gesprekken over de laatste openstaande punten. De curatoren zullen zodra dit kan een update geven.