Na 4 jaar weer woningbouw in Rutten

RUTTEN - Door het vrij komen van 2 kavels aan de Meerweg in Rutten kan na 4 jaar weer gebouwd worden in het dorp. Mercatus biedt dorpsbelang de kans om samen met OVT nieuwe woningen in Rutten te realiseren.

Deze week heeft Vereniging Dorpsbelang Rutten hiervoor een intentieovereenkomst ondertekend met Mercatus en OVT uit Emmeloord. Afgelopen zomer heeft Dorpsbelang Rutten een spandoek op de locatie aan de Meerweg geplaatst, met de oproep aan haar bewoners om zich bij interesse te melden bij dorpsbelang. Inmiddels hebben diverse Ruttenaren belangstelling getoond. Dit heeft er toe geleid dat er vanuit dorpsbelang extra druk is gezet op het realiseren van nieuwe woningen. Later dit jaar zal het voorlopige ontwerp door OVT in de Stiepe gepresenteerd worden, met als doel Rutten in 2019 te voorzien van de eerste nieuwe woningen. Meer informatie mail: dorpsbelang@ruttennop.nl.