Drukke infoavonden participatie Westermeerwind

EMMELOORD - De drie informatieavonden over de uitgifte van participaties in Windpark Westermeerwind trokken vorige week samen meer dan 500 belangstellenden.

In Emmeloord waren maandagavond maar liefst 300 bezoekers terwijl op hetzelfde moment de voetbalwedstrijd Nederland - Duitsland op tv werd uitgezonden. De bezoekers werden geïnformeerd over de mogelijkheden te participeren in het Westermeerwind Leningenfonds en het Westermeerwind Aandelenfonds. Het Leningenfonds biedt een verwachte rente van 6%. De meer risicovolle participaties in het Aandelenfonds kennen een verwacht rendement van 8 tot 10%.

Het aanbod geldt exclusief voor inwoners van de gemeente Noordoostpolder, Urk en voormalig Lemsterland. De grote belangstelling voor de drie informatieavonden is volgens directeur Anne de Groot van Windpark Westermeerwind wellicht een indicatie voor de mate waarin de omwonenden daadwerkelijk gaan participeren in het buitendijkse windpark.

‘We zijn erg tevreden over de opkomst. We merken op die avonden dat er echt veel belangstelling bestaat voor participatie. We hopen dat straks ook veel omwonenden zich via participaties met het windpark verbonden weten.’

Westermeerwind en Privium hebben naast de informatieavonden ook een speciale site opgezet: www.gavoordewind.nu met actuele informatie. De inschrijving op de beide fondsen is geopend op donderdag 15 november en sluit op 31 januari 2019.