Voldoet blauwe zone in het Oude Dorp op Urk?

URK - De gemeente Urk gaat samen met bewoners en bezoekers de blauwe zone in het Oude Dorp evalueren.

Deze zone is een jaar geleden ingevoerd om de leefbaarheid van inwoners te vergroten. Door het invullen van een enquête kunnen inwoners en bezoekers de gemeente laten weten hoe ze de blauwe zone ervaren.

Twee enquêtes

Er zijn twee enquêtes. Een voor bewoners en/of gebruikers van een pand in het Oude Dorp en/of mensen die een ontheffing voor de blauwe zone hebben. De andere is voor de overige mensen die het Oude Dorp met de auto bezoeken. Voor beide enquêtes geldt dat deze digitaal via de site van de gemeente Urk en op papier kunnen worden ingevuld. De bewoners en mensen met ontheffing krijgen de enquête thuis bezorgd. De enquête voor bezoekers ligt bij het gemeentehuis, de Tourist Info, vishandel Baarssen, De Oude Bakkerij en snackbar De Bolder. De enquête kan hier terplekke worden ingevuld en ingeleverd. Digitale verspreiding vindt via social media plaats.

Persoonlijk

Een team van vrijwilligers gaat de straat op om bezoekers van het Oude Dorp persoonlijk de vragen te stellen in de periode van 8 oktober t/m 2 november 2018. Deze enquêteurs hebben een workshop gevolgd zodat ze professioneel te werk kunnen gaan.

Resultaten

De verwerking van de enquêteresultaten vindt plaats door een onafhankelijk bureau. Zij stellen een onderzoeksrapport op voor de gemeente. Een terugkoppeling van de gemeente over de enquêteresultaten vindt plaats in januari 2019.

Invoering blauwe zone

Een jaar geleden is de blauwe zone van kracht geworden. In de jaren voorafgaand gaven de bewoners van het Oude Dorp aan dat de leefbaarheid afnam doordat er teveel auto’s geparkeerd stonden. Overal stonden auto’s, zowel in als buiten de vakken. Er zijn toen verschillende avonden belegd om samen met bewoners na te denken hoe de leefbaarheid verbeterd zou kunnen worden. Zorgdragen voor minder auto’s in het dorp werd als passende maatregel gezien. Verschillende varianten voor het realiseren van minder auto’s, passeerden de revue. Uiteindelijk werd het instellen van een permanente blauwe zone, met 1 gratis ontheffing per adres, als beste maatregel bestempeld. Om voldoende parkeerplaatsen voor lang parkeren op loopafstand te hebben, is het parkeerterrein aan de Slikhoogte uitgebreid. Na de aanleg hiervan is de blauwe zone in oktober 2017 ingesteld. Bovendien was er al een lang parkeren terrein in de haven.