Wegvallen ziekenhuis zorgt voor grote maatschappelijke onrust

Regio - De zes Flevolandse gemeenten en de provincie Flevoland vinden het onacceptabel dat de continuïteit van de zorg stopt en dat het ziekenhuis uit Lelystad verdwijnt. Dit laten zij woensdagavond in een gezamenlijk statement weten.

De tekst van het statement luidt:

'Binnen de provincie Flevoland hebben we te maken met grote fysieke afstanden. Het halen van de wettelijke aanrijtijden van ambulances is nu al lastig. Met het wegvallen van het ziekenhuis en hiermee de acute zorg, wordt dit nog moeilijker en kan dit leiden tot levensbedreigende situaties. Daarnaast heeft Lelystad te maken met een grote groep inwoners die een verhoogde aanspraak doet op zorg en niet heel draagkrachtig is. Een deel is niet in het bezit van een auto en kan ook de vervoerskosten naar andere ziekenhuizen, voor bijvoorbeeld het bezoeken van een ziek kind, niet betalen. Het wegvallen van het ziekenhuis in Lelystad heeft grote consequenties voor alle 180.000 inwoners in het verzorgingsgebied van ons ziekenhuis en zorgt voor grote maatschappelijke onrust'.

'Kortom: voldoende zorgaanbod is van groot belang voor Lelystad en de omliggende gemeenten. Met het wegvallen van het ziekenhuis kan het zorgaanbod niet meer gegarandeerd worden'.