GGD: 'Ambulancezorg Flevoland blijft gegarandeerd'

Flevoland - De huidige situatie rond het faillissement van MC IJsselmeerziekenhuizen betekent dat GGD Flevoland en de Regionale Ambulancevoorziening Flevoland (RAV) maatregelen hebben getroffen om een optimale ambulancezorg blijvend te garanderen.

'We zijn in goed overleg met de zorgverzekeraars, want het betekent iets voor onze capaciteit. Zowel voor personeel als voor voertuigen', aldus Cees Verdam, directeur Publieke Gezondheid. 'Een langere rijtijd betekent dat meer personeel langer onderweg is dus dat moet je compenseren op de ambulanceposten. Dat begrijpen de zorgverzekeraars heel goed'.

Opplussen ambulancecapaciteit

De maatregelen die de GGD/RAV neemt liggen in het opplussen van onze ambulancecapaciteit. Bijvoorbeeld het opschorten van de scholing en het inschakelen van uitzendbureaus. Verdam vervolgt: 'We staan voor een goede ambulancezorg in Flevoland en dat zullen we blijven doen. Gevolg is wel dat onze RAV te maken gaat krijgen met kwartiergrensoverschrijdingen. Dat is niet te voorkomen. Aan de andere kant, we hebben ervaring met de omliggende ziekenhuizen, daar rijden we nu ook al naar toe. Maar een gemiddelde verlengingsduur van de ritten zal gaan optreden. Deze situatie is triest voor zowel patenten als medewerkers van het MC Zuiderzee, laat dat helder zijn. Wij doen er vanuit onze ambulancezorgtaak alles aan om de zorg voor Flevolanders zo goed mogelijk uit te voeren'.