Provincie dringt aan op behoud van ziekenhuis

Lelystad - Provinciale Staten van Flevoland doet een dringende oproep aan onder meer zorgverzekeraars en de landelijke politiek om de ziekenhuiszorg in Lelystad en de wijde omgeving veilig te stellen. Een motie hierover werd donderdagavond in een ingelaste vergadering statenbreed aangenomen.

Hoewel de provincie formeel niet betrokken is bij de sluiting van MC IJsselmeerziekenhuizen, benadrukt zij wel dat goede en bereikbare zorg van groot belang is voor het gebied. 'In Flevoland hebben de inwoners te maken met grote afstanden. Het halen van de wettelijke aanrijtijden bij ambulances is nu al lastig'.

Relatief veel kwetsbare inwoners

‘Met het wegvallen van het ziekenhuis en hiermee de acute zorg, wordt dit nog moeilijker en kan het leiden tot levensbedreigende situaties. Daarbij kent Lelystad relatief veel kwetsbare inwoners. Een deel van de inwoners is niet in het bezit van een auto en kan ook de vervoerskosten naar andere ziekenhuizen niet betalen. Het wegvallen van het ziekenhuis in Lelystad heeft grote consequenties voor alle 180.000 inwoners in het verzorgingsgebied. Het zorgt voor grote maatschappelijke onrust. Voor inwoners van Lelystad, maar ook van de gemeenten Urk, Noordoostpolder en Dronten is het van belang om acute zorg dichtbij te hebben'.

[De tekst gaat verder na de tweet]

'Alles ging heel snel'

Deze boodschap werd donderdagavond nadrukkelijk onderstreept door Provinciale Staten, die naar aanleiding van het faillissement tijdens een ingelaste vergadering bijeenkwamen. Gedeputeerde Harold Hofstra sprak aan het begin van de vergadering zijn zorgen uit. 'Wij waren als college van Gedeputeerde Staten (GS) ook verrast', stelde hij. 'Alles ging heel snel. Maar in de afgelopen dagen hebben we intensief gesproken met alle betrokkenen. We roepen alle partijen nu op om ook hun eigen netwerk in te zetten voor behoud van bereikbare zorg in onze regio'.

Motie unaniem aangenomen

Met een unaniem aangenomen motie doen Provinciale Staten een dringend appèl op onder meer zorgverzekeraars en de landelijke politiek om de ziekenhuiszorg in Lelystad en de wijde omgeving veilig te stellen.

De statenvergadering werd bijgewoond door een groot aantal toeschouwers op de publieke tribune. Toeschouwers die eveneens erg verontrust zijn over het voortbestaan van de IJsselmeerziekenhuizen. Komende woensdag, 31 oktober, spreekt de betrokken vaste Kamercommissie naar alle waarschijnlijkheid over de kwestie.