Antonius krijgt alle steun gemeente NOP

EMMELOORD - De spoedeisende en reguliere zorg in de Noordoostpolder mag niet lijden onder het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen en aanrijtijden van 45 minuten zijn niet acceptabel. De gemeenteraad nam daarom donderdagavond in een spoedzitting bijeen unaniem een motie aan die een ‘dringend beroep’ doet op onder meer de minister. Ook moet de gemeente de Antonius Zorggroep in Sneek alle medewerking verlenen om patiënten van MC IJsselmeerziekenhuizen over te nemen.

De gemeenteraad zat donderdag met veel vragen over de recente ontwikkelingen. ‘Wie is er nou gepiepeld?’, vroeg Berthoo Lammers (ONS) zich af. ‘In september meldt de MC Groep dat de financiële positie is verbeterd van -30 miljoen naar -3 miljoen euro, een maand later zijn ze failliet.’ Ook D66 wilde weten of het college door dat nieuws was ‘overvallen’. Volgens verantwoordelijk wethouder Uitdewilligen had ze vorige week nog een gesprek met een commissaris van de MC Groep die ‘vol vertrouwen’ was.

Niet acceptabel

Uitdewilligen maakt zich net als de raad zorgen over de aanrijtijden van ambulances. Die vindt ze nu ‘niet acceptabel’. ‘Dik veertig minuten is echt te lang, hoewel het binnen de wettelijke eisen valt’, aldus de wethouder, die wel meldde dat er inmiddels een extra ambulance in de Noordoostpolder rijdt. Ze hoopt op meer, maar ziekenwagens én personeel zijn niet volop beschikbaar.

Volgens de wethouder doet de gemeente alles wat binnen de mogelijkheden ligt. Ze heeft aangedrongen op een gesprek met de minister en is volop in gesprek met zorgpartijen. Doel is om het huidige zorgaanbod minimaal te garanderen. ‘Een basisziekenhuis is er nu niet en gaat er ook niet komen: de gesprekken zijn gericht op een veel betere keten’, zegt Uitdewilligen over het doel van die gesprekken. De gemeente wil daarbij ‘faciliteren in goede zorg, niet in stenen’.

Lening MC Groep

Op vragen van de PvdA kon Uitdewilligen melden dat twintig bewoners en andere huurders van de locatie in Emmeloord voorlopig kunnen blijven. Fractievoorzitter Rien van der Velde pleitte ook voor aandacht voor de ‘extra kosten’ die polderbewoners moeten maken nu ze verder moeten reizen voor ziekenhuiszorg. Een andere financiële kwestie is de lening van 2,4 miljoen euro die de gemeente bij de MC Groep heeft uitstaan. Via ING wil de gemeente dat geld terugvorderen.

PvdA en SP verfoeiden tijdens de vergadering de marktwerking in de zorg, die volgens hen bijdraagt aan de huidige situatie. ‘Marktwerking in de zorg is ziekmakend’, aldus SP’er Tjitske Hoekstra, die ook wilde weten hoe de gemeente de ‘onrust’ bij inwoners over de situatie gaat wegnemen. ONS riep Uitdewilligen op om zo snel mogelijk met ‘Sneek’ om tafel te gaan zitten. ‘Het Antoniusziekenhuis wil mogelijk anderhalvelijnszorg in de Noordoostpolder realiseren: daarop moeten we anticiperen.’