Rikie 25 jaar correspondent

MARKNESSE - Rikie Ruis viert dit jaar dat ze 25 jaar dorpscorrespondent is in Marknesse.

‘Voor het doorgeven van berichtgeving uit Marknesse kan men in het vervolg terecht bij onze correspondente Rikie Ruis…...’, stond er een kwart eeuw geleden in de dorpskrant van Marknesse. Rikie realiseerde zich het jubileum toen ze in De Noordoostpolder las over de Quatre Mainsgroep NOP die 25 jaar bestaat.

Corrie Ruyper benaderde haar destijds of zij een artikel wilde schrijven over de op te richten Quatre Mainsgroep in de Noordoostpolder. In het voorjaar van 1993 benaderde Anneke Holster uit Kraggenburg, die tijdelijk correspondent voor Marknesse was, Rikie Ruis met de vraag of zij interesse had om de berichtgeving voor de Noordoostpolder op zich te nemen. Anneke had dit enkele maanden gedaan en vond dat zij eigenlijk niet zoveel over Marknesse kon schrijven.

Ze had gehoord dat Rikie op velerlei gebied betrokken was met Marknesse en zodoende meer nieuws over dit dorp tegenkwam. Voordat Rikie instemde liep zij enkele keren mee met Anneke om te kijken wat het corresondentschap inhield. Het begon met het aanleveren van nieuws op papier, later via het brengen van een diskette aan de redactie en nu gaat het via de mail.

Vaak lag er een enveloppe met nieuws en de vraag om een artikeltje te schrijven in de bus, maar ook werd zij vaak via de telefoon gevraagd om langs te komen voor een gesprek. Het bleef niet alleen bij Marknesse, er verschenen ook items over de Vrijwillige Brandweer van de Noordoostpolder (de onderlinge wedstrijden en nieuwjaarsbijeenkomsten) en soms activiteiten in het Waterloopbos, Oord of het Kunstproject Drift. Tot op de dag van vandaag wordt zij nog steeds veel benaderd door diverse bedrijven, verenigingen of personen en dat doet zij nog met heel veel plezier.

De Noordoostpolder

Weekblad De Noordoostpolder werkt overigens niet meer met dorpscorrespondenten in die zin dat de krant correspondenten stuurt. Naast Marknesse heeft ook Espel nog een dorpscorrespondent. Bedrijven, verenigingen en dorpen communiceren via app en mail rechtstreeks met de redactie van De Noordoostpolder.