Antonius: ‘Minder keurmerken in zorg’

EMMELOORD - De Antonius Zorggroep in Sneek en Emmeloord overweegt om minder mee te doen aan de vele keurmerken in de zorg.

De Antonius Zorggroep sluit hiermee aan bij het standpunt van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), die onlangs de doelstelling aankondigde dat het aantal keurmerken voor medisch specialistische zorg op 31 december 2019 moet zijn gehalveerd. De eerste stap van het Antonius is het stopzetten van de deelname aan het keurmerk voor seniorvriendelijke ziekenhuizen.

‘De meer dan 100 verschillende keurmerken, lintjes, smiley’s en pluimen binnen de medisch specialistische zorg verplichten de ziekenhuizen om aanvullend op openbare informatie allerlei vragenlijsten in te vullen. In sommige gevallen moet informatie meerdere keren worden aangeleverd. Daarnaast is ook een trend waarneembaar dat ziekenhuizen voor het ontvangen van een keurmerk moeten betalen. Dat is voor komend jaar ook het geval bij het keurmerk voor seniorvriendelijke ziekenhuizen’, laat het Antonius weten.

Betalen

Transparantie over kwaliteit en het patiëntgericht werken blijven onverminderd speerpunten, stelt de directie. ‘Hiervoor zijn ook andere instrumenten in te zetten om patiënten te informeren over de kwaliteit van de zorg. De Friese ziekenhuizen zijn bijvoorbeeld allemaal aangesloten op www.ziekenhuischeck.nl, een platform waarop ziekenhuizen rapporteren over de kwaliteit van hun geleverde zorg. Het heroverwegen van de keurmerken heeft tot doel onnodige kosten en administratieve lasten te drukken. Dit betekent niet dat met alle keurmerken wordt gestopt, maar wel dat scherper wordt afgewogen waaraan de Friese ziekenhuizen deelnemen.’

Administratie verlichten

‘Het loslaten van het keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis heeft geen gevolgen voor de aandacht die wij hebben voor de ouder wordende patiënt. Wij voldoen aan de eisen van het keurmerk en blijven ons inzetten om het ziekenhuis voor hen zo toegankelijk mogelijk te maken en de zorg op hun wensen af te stemmen. Daar betrekken we ook onze cliëntenraden bij. Wat we graag willen, is dat we de administratieve lasten verlichten en dat informatie uit bestaande bronnen kan worden gehaald.’