Enquête ‘Waar staat gemeente NOP’

EMMELOORD - Wat vindt u van de voorzieningen in uw buurt? Voelt u zich thuis in uw buurt? Brengt de gemeente u voldoende op de hoogte van plannen?

De gemeente Noordoostpolder wil graag weten hoe de inwoners denken over hun buurt en doet daarom mee aan deze burgerpeiling. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Enneüs. Niet alle inwoners hoeven mee te doen aan de enquête. Een steekproef van 5.000 deelnemers is voldoende om een goed beeld te krijgen van de gemeente.

Burgerpeiling

Deze groep van 5000 mensen ontvangt binnenkort een uitnodigingsbrief en kan de vragenlijst van de burgerpeiling online óf schriftelijk invullen. De antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. De uitnodigingen kunnen vanaf 8 november in de brievenbus zitten.

De burgerpeiling is een onderzoek naar uw ervaringen met de buurt waar u woont, uw leefsituatie en uw ervaringen met de gemeente. Het is voor ons belangrijk te weten wat er in uw buurt leeft, en welke uitdagingen u ervaart om deel te nemen aan het buurtleven en bij het aantrekkelijker maken van de buurt. Door dit onderzoek hopen wij -samen met u- de zorg voor uw buurt en de ondersteuning vanuit de gemeente verder te verbeteren.

De burgerpeiling is een veel gebruikte vragenlijst in gemeenten en levert betrouwbare en vergelijkbare inzichten op waarmee wij als gemeente de omstandigheden en behoeften van inwoners kunnen inventariseren. Het helpt ons om prioriteiten te stellen en met inwoners in gesprek te gaan over verbeteracties en hoe buurtbewoners en organisaties daarbij kunnen samenwerken.

De resultaten

Begin 2019 komen de resultaten van de burgerpeiling beschikbaar. Die maken we bekend op de gemeentepagina in De Noordoostpolder en op onze website. U kunt de resultaten ook bekijken op de website Waarstaatjegemeente.nl.