Stichting Cardiologie Centra Nederland wil IJsselmeerziekenhuizen overnemen

Lelystad/Emmeloord - Stichting Cardiologie Centra Nederland (CCN) heeft zich als overnamekandidaat gemeld voor de MC IJsselmeerziekenhuizen. De stichting heeft maandag een doorstartplan neergelegd bij de curator en bij minister Bruno Bruins (Medische Zorg).

Het plan van CCN, waarmee de IJsselmeerziekenhuizen verder gaan onder de naam: Zuiderzee Netwerk Ziekenhuis (ZNZ), biedt een integrale oplossing voor de IJsselmeerziekenhuizen met een zo breed mogelijk palet aan zorg op alle vier locaties (Lelystad, Emmelooord, Dronten, en Urk).

Twee scenario's

Het plan voorziet in twee scenario’s, schrijft CCN in een brief aan de minister. In het eerste scenario worden alle basiszorgactiviteiten op de vier locaties voortgezet, en wordt complexe zorg en een deel van de acute zorg bij de omliggende ziekenhuizen ondergebracht. Het eerste scenario voorziet in behoud van 450 arbeidsplaatsen en is uitvoerbaar zonder overheidsgeld.

Werkgelegenheid

'Door een breed palet aan zorg voort te zetten op de vier locaties blijft de werkgelegenheid voor de regio zoveel mogelijk behouden', schrijft CCN. 'De afschaling in de acute zorg, complexe operaties en klinische afdelingen zou weliswaar tot baanverlies leiden bij de IJsselmeerziekenhuizen, maar de medewerkers van deze afdelingen zullen direct elders aan de slag kunnen omdat er voor dit type functies veel behoefte elders bestaat'.

Spoedeisende hulp en verloskunde

In het tweede scenario blijven in Lelystad ook spoedeisende eerste hulp (SEH) en acute verloskunde mogelijk. Voor het realiseren van dit tweede scenario is extra overheidsgeld nodig.

Succesvolle eerdere overname

CCN is een netwerkorganisatie die op het hoogste niveau cardiologische zorg aanbiedt op vijftien locaties in Nederland. In 2015 heeft CCN het ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum uit faillissement overgenomen. 'In Sionsberg wordt een breed palet aan specialismen aangeboden. CCN past haar concept daar met succes toe naar grote tevredenheid van patiënten en verwijzers en spreekt op dit moment met zorgverzekeraars over een verdere uitbreiding van de zorgverlening in deze regio'.

Sinds 2013 levert CNN ook de cardiologische zorg in de IJsselmeerziekenhuizen. Zij kent de IJsselmeerziekenhuizen dan ook van binnenuit en weet als geen ander wat er nodig is om de zorg ter plaatse te borgen en te verbeteren'.