Zorgen over mestsilo’s Creil

CREIL - Bewoners van het Creilerpad in Creil en omliggende straten zijn tegen de komst van zeven silo’s die Gromes-Plander Meststoffen bv uit IJsselmuiden wil plaatsen op het perceel aan het Creilerpad 19B.

Volgens de vergunningsaanvraag komt er een bedrijf voor opslag en distributie van niet-dierlijke meststoffen. Ook is het de bedoeling vanuit de locatie loonwerk te verrichten met de betreffende meststoffen. Voor de niet-dierlijke meststoffen wil Gromes-Plander 7 silo’s bouwen. Daarvoor is een aanvraag omgevingsvergunning gedaan voor “bouwen” en “handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening”. Op het perceel rust de bestemming ‘agrarisch’ specifiek opgesteld voor een bedrijf dat handelt in zaden en plantuien, waardoor in het bestemmingsplan specifieke bouwregels voor silo’s ontbreken. Op reguliere agrarische erven in de Noordoostpolder mogen silo’s tot wel 20 meter gebouwd worden. Op het perceel aan het Creilerpad mogen die niet verder dan 4 meter de lucht in.

1140 ritten

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om af te wijken van het geldende bestemmingsplan om toch de bouw van deze silo’s mogelijk te maken. De omwonenden maken in een zienswijze hun zorgen kenbaar. Zij zijn afgezien van de komst van de 10 meter hoge kolossen die het uitzicht aantasten bezorgd over de veiligheid rondom het bedrijf. De buren rekenen voor dat de beoogde silo’s een capaciteit hebben van 20.500 kubieke meter. ‘Daar gaat een hele boerderij in.’ Om die te vullen dan wel te legen zijn 570 ritten nodig. Heen en terug betekent dat 1140 passerende tankauto’s per vul of leegbeurt. En dan vrezen ze ook overlast van het geluid van het vullen van de silo’s. Zij stellen dat dit bedrijf niet aan het Creilerpad thuis hoort, maar dat daarvoor bedrijfsterreinen aangelegd zijn met voldoende aan- en afvoerwegen.

‘De weg is er maar 4,5 meter breed. Hoeveel vrachtverkeer brengt dit bedrijf mee’, zegt Linda van Soeren, een van de verontruste omwonenden.. Zij en omwonenden met haar vrezen voor de veiligheid van de kinderen die over de weg naar school fietsen. Maar de bewoners hebben nog een hele rits vragen over de komst van het bedrijf, dat inmiddels een vergunning heeft aangevraagd bij de gemeente Noordoostpolder. ‘Krijgen we stankoverlast, wat voor spul zit er in die silo’s. En wat als er een lek is en hoe zit het met ontploffingsgevaar’, somt ze nog wat vragen op. ‘Komt het bedrijf hier alleen voor de ruimte of levert het ook nog werkgelegenheid op’, vraagt een ander zich af.

Gromes-Plander Mestoffen BV in IJssselmuiden wil niet reageren op de onrust in de buurt en vragen beantwoorden. ‘We hebben geen interesse om hier op te reageren’, aldus een medewerker van het bedrijf. Inmiddels is het bedrijf bezig om een bomensingel aan te leggen op het perceel. De aan te planten bomen moeten de silo’s in de toekomst uit het zicht houden. De buurtbewoners hebben gisteren hun zienswijze ingeleverd op het gemeentehuis in Emmeloord.

Cees Walinga