Antonius garandeert goede zorg in NOP en op Urk

EMMELOORD - De Antonius Zorggroep heeft 2 november een bod gedaan op de zorg van de MC groep in de Noordoostpolder en op Urk.

De Antonius Zorggroep biedt in haar eigen vestiging in Emmeloord nu al goede zorg, mét de verschillende zorgpartners in deze regio. Het nieuwe plan gaat vanuit deze basis verder.

De Antonius Zorggroep heeft de curator van de MC IJsselmeerziekenhuizen en de zorgverzekeraars na vragen van Minister Bruins een aanvullend bod gedaan om de medisch specialistische zorg in deze regio op zich te nemen. Uitgangspunt is én blijft goede toegankelijke zorg voor iedereen in de regio Noordoostpolder en op Urk.

Medisch specialistische zorg

Inmiddels is de politieke discussie ontstaan over de acute verloskunde en volledige spoedeisende hulp in Lelystad waar tot voor kort ook inwoners uit de Noordoostpolder en van Urk gebruik van konden maken. Op zaterdag 3 november heeft Minister Bruins de Antonius Zorggroep gevraagd om een aanvullend bod, waarin tevens wordt voorzien in het continueren van deze zorg in Lelystad.

De Antonius Zorggroep heeft vandaag een aanvullend bod gedaan waarin zij aangeeft de spoedzorg en de acute verloskunde voor inwoners van de Noordoostpolder en Urk te kunnen garanderen. Dat doet zij door de formatie uit te breiden met extra medisch specialisten en ondersteunend personeel. Binnen de spoedpost in Emmeloord kunnen nu al, met de huidige bezetting, extra patiënten gezien worden. De spoedpost is dagelijks geopend van 8.00 tot 23.00 uur. Daarnaast zal de spoedzorg in de regio verder vorm gegeven worden, door de inzet van specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundigen. Dit in samenwerking met Zorggroep Oude Nieuwe Land.

Extra ambulance Urk

Randvoorwaarde om de spoedzorg in de Noordoostpolder en op Urk te kunnen garanderen, is de stationering van een extra ambulance op Urk. Hierdoor wordt de aanrijtijd naar Sneek verminderd van 40 naar circa 30 minuten. Marcel Kuin geeft aan: “Naast kwalitatief goede poliklinische zorg voor alle specialismen, willen we ook acute zorg bieden volgens een nieuw model. In samenwerking met ambulancezorg, huisartsen, wijkverpleging en ouderenzorg. Daarvoor kan het nodig zijn dat we vanuit een nieuw te bouwen locatie, en met een nieuwe visie in Emmeloord gaan werken, samen met de andere zorgpartners. Dit betekent ook meer zorg thuis, in plaats van in het ziekenhuis, en optimaal gebruik maken van de nieuwe digitale mogelijkheden, zoals eHealth en monitoring van de patiënt op afstand. Met onze visie op zorg houden we rekening met de ontwikkelingen die gaande zijn, en daarmee zorgen we óók op langere termijn voor kwalitatief goede zorg in de Noordoostpolder en op Urk.”

Onverstandig

Daarnaast is het volgens de Antonius Zorggroep onverstandig weer te proberen een volledige spoedeisende hulp in Lelystad te realiseren. In de huidige tijd, met de noodzaak tot verdere specialisatie van de ziekenhuiszorg, en daardoor ook een bepaalde mate van concentratie van dit soort voorzieningen, zou dat een stap terug zijn. Bovendien is in de afgelopen jaren gebleken dat deze zorg in de regio van Lelystad niet op financieel duurzame wijze in te richten valt. De omliggende ziekenhuizen hebben wel de kennis en kunde in huis om deze zorg te leveren.