Emmeloordse schrijft ‘Waarderend Toezicht’

EMMELOORD - Carla Dubbelman en Rixt Heegsma uit Zwolle en Emmeloord hebben onlangs het boek ‘Waarderend Toezicht’ gepresenteerd.

Het boek schetste een vernieuwende kijk op de praktijk van ‘bestuur en toezicht’ in het Academiehuis van de Grote Kerk in Zwolle. Het lijkt simpel: de bestuurder bestuurt en de toezichthouder houdt toezicht. Maar keer op keer blijkt het in de praktijk niet zo simpel en gaat het ook nog wel eens mis.

Het boek Waarderend Toezicht kijkt naar toezichthouden vanuit drie perspectieven: het waarderend onderzoeken, meervoudig kijken en het goede gesprek. De auteurs Carla Dubbelman en Rixt Heegsma, die uit de regio komen, maken verschillende theoretische uitstapjes, die een vervolg krijgen in praktische oefeningen, tips en concrete handvatten. Want in de dagelijkse praktijk van toezichthouden gaat het ook om concrete vragen als: ‘Hoe voer je een goed gesprek?’ en ‘Hoe zorg je voor een goede relatie tussen bestuur en toezicht met ruimte voor een kritische noot?’

Dit boek is geschreven voor Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen, die op een andere manier vorm en inhoud willen geven aan toezichthouden, die zich willen blijven ontwikkelen en zo een bijdrage leveren aan de bedoeling van organisaties.