Oh oh Emmeloord

Ziekenhuis

Een beetje effectief en efficiënt aan de slag binnen de overheidsorganen: het lijkt me een goed idee. Niet meer dan logisch ook. Een beetje op één bil op de rand van het bureau zitten ouwehoeren en andere clichés die ik tegenkom op de scheurkalender der ambtenaren; hou op schei uit, aan de slag en je verantwoordelijkheid nemen. Wat de meeste ambtenaren ook heus wel doen, toch? Maar het privatiseren van ziekenhuizen en spoorwegen waarmee het dus winstgevende bedrijven moeten worden? Is dat de oplossing op weg naar effectiviteit en efficiency?

Waarom niet een overheidsorgaan met duidelijke doelstellingen waar het bestuur aan de top op wordt afgerekend? Een bestuurder die verantwoordelijkheid neemt en doelstellingen weet te realiseren, mag goed worden beloond en blijven. Zonder Maserati maar met leuke voorwaarden bij goede prestaties. Maar niet gehaald, dan ook niet bijtekenen en een ander de kans geven. Daar is echt geen privatisering voor nodig. Privatisering leidt tot rare situaties. De trein is al onbetaalbaar, maar de prijs voor een treinkaartje wordt volgend jaar gewoon weer verhoogd. Bijna 5% als ik verschillende nieuwssites mag geloven. Voor het gezin uit de straat achter die van Jan Modaal is een dagje Artis of Efteling met de trein onbetaalbaar.

Was het maar in overheidshanden gebleven. De NS is namelijk niet alleen een vervoerder, het is tevens een enorme horeca-exploitant. Servex: 100% dochter van NS en eigenaar van de meeste horecaformules op de stations. Hoeveel reizigers staan dagelijks op al die stations koffie met een broodje te halen? Als NS nou geen privaat bedrijf was, hadden we de opbrengsten van Swirls ijsjes en Smullers hamburgers dan wel gebruikt voor het spoor? Had de prijsverhoging dan niet nodig geweest?

Als het ziekenhuis nou niet geprivatiseerd was, maar in publieke handen was gebleven in combinatie met scherpe doelstellingen. Hadden de verliezen dan aangevuld kunnen worden door ziekenhuizen met overschotten op de balans? Een beetje als een producent van elektronicaproducten: de ‘cashcows’ dekken de nieuw gelanceerde productlijn die maar moeilijk uit de verf komt, de ‘cashcow’ dekt de verliezen van de ‘bleeder’. Kan dat niet binnen het publieke domein?

Op denoordoostpolder.nl lees ik dat Loek Winter – één van de eigenaren van de failliete MC IJsselmeerziekenhuizen ook voor bijna een kwart eigenaar is van Cardiologie Centra Nederland (CCN). CCN heeft belangstelling getoond voor de failliete ziekenhuizen. De PVDA is vanwege de vinger in de pap van Winter tegen. Ik ook. Eerst het personeel de straat op sturen en dan zelf weer eigenaar worden en aan de knoppen draaien?! Ben je nou betoeterd. Dat moeten we niet willen en dat moet zo’n Loek Winter ook niet willen. Moreel besef, een ‘stukje empathie’, het is soms ver te zoeken in de BV Nederland.