Deskundigen: 'Acute zorg in Lelystad onmisbaar'

Lelystad - Artsen en verloskundigen, die zich hebben verenigd in de Actiegroep Veilige Acute Zorg, maken zich zorgen om de acute zorg in Lelystad. 'Het wegvallen ervan leidt tot onnodig overlijden van inwoners van onze regio, waaronder ook Urk en de Noordoostpolder'.

Verschil tussen leven en dood

Dat is onverantwoord, vindt de actiegroep van artsen en verkoskundigen die werkzaam zijn of zijn geweest in Flevoland. 'Huisartsen, verloskundigen en medisch specialisten weten uit de praktijk dat goede en snel bereikbare acute zorg van groot belang is. Het kan letterlijk het verschil betekenen tussen leven en dood. In de afgelopen drie weken alleen al zijn er op de spoedeisende hulp in Lelystad ‘s nachts vijf patiënten opgenomen die een langere ambulancerit niet overleefd zouden hebben. Deze patiënten zijn bij binnenkomst op de spoedeisende hulp direct geïntubeerd en gestabiliseerd. Zonder deze interventie waren zij allen overleden binnen 5 minuten'.

Ongewild thuis bevallen

Het sluiten van de spoedeisende hulp in Lelystad gaat leiden tot onnodige doden, stelt de actiegroep. 'De sluiting van de verloskamers betekent daarnaast dat veel inwoners van Flevoland, die van Urk en de Noordoostpolder in het bijzonder, niet meer de keuze hebben om thuis te bevallen of juist ongewild thuis moeten bevallen omdat een ziekenhuis met verloskamers niet meer tijdig kan worden bereikt'.

'Patiëntveiligheid komt ernstig in gevaar'

'Sluiting van de spoedeisende hulp en acute verloskunde in Lelystad leidt tot onverantwoorde patiëntenzorg in grote delen van Flevoland', aldus de actiegroep in een verklaring. 'De reistijd naar andere ziekenhuizen is onverantwoord lang. Bovendien hebben de omringende ziekenhuizen zelf ook niet altijd voldoende capaciteit. De acute zorg staat al flink onder druk en die druk wordt onverantwoord hoog. De patiëntveiligheid komt ernstig in gevaar. Bijvoorbeeld voor patiënten met een beroerte, acuut hartfalen, acute bloeding of een zwangere die acute zorg nodig heeft'.

Oproep aan minister

Vandaag maakt minister Bruins (Medische Zorg) naar verwachting bekend wat de toekomstplannen zijn voor de zorg in Lelystad. De actiegroep roept de minister op om zijn belofte van vorige week om de acute zorg te garanderen in Lelystad, waar te maken. 'Een toekomstplan zonder acute zorg en verloskunde is ondenkbaar en onacceptabel. De personele bezetting zal in de praktijk mogelijk lastig zijn, maar zeker niet onmogelijk. Dit kan en mag geen excuus zijn om de inwoners van grote delen van Flevoland niet die patiëntveiligheid te bieden waar zij recht op hebben en die zij hard nodig hebben'.